h

 

عربى

Scandinavian Culture Center

 


Den Svenska modellen

Vi leder en serie politiska seminarier  med tema ”Den Svenska Modellen” som kommer att äga rum i Scandinavian Culture Centers lokaler i Kairo mellan 2-6 oktober 2011. Representanter ifrån egyptiska politiska partier och rörelser kommer att inbjudas som åhörare och ett flertal svenska riksdagspartier är inbjudna att föreläsa på detta tema. Förmiddagarna kommer att ägnas åt allmäna föreläsningar vilka är öppna för samtliga seminarebesökare medan eftermiddagarna är avsedda för att ge de olika svenska partierna möjlighet att träffa möjliga egyptiska samarbetspartners, för att diskutera former för fortsatt samarbete. Under förmiddagarna har ni möjlighet att för en bred och mångfacetterad egyptisk publik presentera vad ert parti står för och att informera om aspekter utav ”Den Svenska Modellen” som ni anser vara av särskild vikt. Särskillt välkommet är även föreläsningar om hur partipolitiskt arbete bedrivs inom er organisation.


Vi anser att behovet utav den här typen utav seminarier är särskillt viktiga inför de stundande egyptiska valen i november 2011. Vår förhoppning är även att dessa seminarier kommer att leda till en fördjupad interkulturell dialog mellan Skandinavien och Egypten kring olika typer av samhällsfrågor. Scandinavian Culture Center har ambitionen att bli ett forum som kan användas för ett långsiktigt demokratiarbete i Egypten.

Praktisk information:
Scandinavian Culture Centers lokaler är belägna i stadsdelen Heliopolis cirka 20 minuter ifrån Kairos internationella flygplats. Genom oss kan vi vara behjälpliga med att ordna transfer till och från flygplatsen samt bokning utav hotellrum på SAS Radison som befinner sig endast 10 minuter ifrån Scandinavian Culure Center. För mer mer information om Scandinavian Culture Center kan ni gärna besöka oss på hemsida: www.scandinavian-center.com.

 

The Swedish Model

Political seminars 3-6 October 
Scandinavian Culture Center is organizing a number of political seminars on “The Swedish Model”. Main topics will be the Swedish welfare-state, democracy, the transparency of public authorities in, Sweden, minorities and religious diversity. Lectures will be held in Arabic or Swedish. The lectures being held in Swedish will be directly interpreted into Arabic.

A number of representatives from the Swedish parliamentary parties will also participate in this project, presenting their ideology and their political profile. Following representatives will participate in the seminar:

Jonas Sjöstedt (Left Party), parliamentarian, candidate for leader post

Inger Segelström, (Social-Democrats), former parliamentarian and EU-parliamentarian, Secretary -general at Samak

Mila Eklund, (Center Party), Secretary-general at Center-Party International Foundation, CIS 

Karin Ernlund (Center Party), Board Member at Center-Party International Foundation, CIS

Bonnie Bernström (Liberal Party), former parliamentarian Head of Liberal Women Association 

Furthermore following lectures will be held on “The Swedish Model”:

Hamdy Hassan Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA, “The Welfare State”

Moses Shawaly Institute for Democracy and Electoral Assistance IDEA, “religious minorities in Sweden”

Sameh Egyptson Lund University, Transparency of public authorities in Sweden

Marcus Petrisson SCC, Elderly care and Swedish disability policy

Borianna Jönsson Kvinna till Kvinna

Our Objectives with these seminars is to provide opportunities for Egyptian political parties and movements to get to know more about the Welfare-state and the Swedish model of governance. We hope that this will be an inspiring experience for all participants. Scandinavian Culture Center will also offer Egyptian and Swedish parties to meet and to discuss future cooperation. Scandinavian Culture Center has the ambition to become a forum for Democracy-building projects and for political exchange between Scandinavia and Egypt. 

 

 

 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords